43-436 Górki Wielkie
koło Bielska Białej

Tel.: 602 42 63 28